View votes
View all the ratings given by the user. Please note that this will only list votes from albums which you can access.

testme

5  Histoires sans Paroles (Harmonium)

Members who rated at least one item


Nao/Gilles (87 votes)
Lionel (31 votes)
katomeria (28 votes)
Mythos (21 votes)
Horseshoe (12 votes)
Aerin (12 votes)
Bill Baroud (9 votes)
fedora (8 votes)
Kurumauchi (8 votes)
Guy (8 votes)
St. Matt (7 votes)
Aethra-Caelis (7 votes)
Artur (6 votes)
tinou (6 votes)
Ryō (5 votes)
ChouK (5 votes)
Daydreamer (4 votes)
saks2008 (4 votes)
anlas (4 votes)
mforum (3 votes)
!!ayeweb (3 votes)
Truite Surgelée (3 votes)
Sté (2 votes)
vincz (2 votes)
YogiBear (2 votes)
Damien (2 votes)
Siin (2 votes)
KiaN (1 vote)
mez (1 vote)
Gemini (1 vote)
rebecah (1 vote)
tipa (1 vote)
Akyhne (1 vote)
testme (1 vote)
chep (1 vote)
Xarcell (1 vote)
Tsub' (1 vote)
Succubus Evaligan (1 vote)
shakerman (1 vote)
LHW (1 vote)
aeryal (1 vote)
RvG (1 vote)
medlor (1 vote)
sokha (1 vote)
Wazuki (1 vote)
Sabre™ (1 vote)
finneganswake (1 vote)
spoogs (1 vote)
Ialdaboth (1 vote)
Sirius (1 vote)
Arion (1 vote)
wluckie (1 vote)
Aeva Media 2.10 © noisen / smf-media